AMD / DME

Regularnie testuj wzrok z OKO-TEST. Nie daj się zaskoczyć CIEMNOŚCI !!! Po wykonaniu kompleksowej diagnostyki lekarz OKO-TEST proponuje zastosowanie odpowiedniej nowoczesnej terapii. Dołożymy wszelkich starań, aby ocalić Twój wzrok!

CO TO JEST ?

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej znajdującej się na siatkówce oka. Odpowiada ona za widzenie centralne. Objawy, które powinny zaniepokoić, to falowanie tekstu czy wykrzywianie się prostych linii. Rozpoznanie choroby we wczesnym stadium jest kluczowe dla zwiększenia szans na zachowanie widzenia. Najważniejsza jest jak zawsze profilaktyka i regularne kontrole okulistyczne.

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) oznacza obrzęk plamki żółtej jako powikłanie w chorobie cukrzycowej. Przyjmuje się, że około 40% osób z DME to osoby młode, poniżej 45 roku życia. Retinopatia cukrzycowa, której towarzyszy obrzęk plamki, jest najczęstszą, ale możliwą do uniknięcia, przyczyną ślepoty osób w wieku produkcyjnym!

ŻYCIE Z AMD/DME

Zarówno zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jak i cukrzycowy obrzęk plamk (DME) powodują spadek jakości życia. Pacjenci tracą możliwość pisania i czytania, prowadzenia samochodu, doznają częstych obrażeń ciała wskutek urazów. Konsekwencją stopniowej utraty widzenia jest wycofanie z życia zawodowego i społecznego a także pogorszenie zdrowia psychicznego.

Oba schorzenia są jedną z trzech głównych przyczyn ślepoty na świecie. Wyprzedzają ją zaćma i jaskra. Regularne kontrolowanie wzroku, nawet jeśli nie dostrzegamy niepokojących objawów, pozwala na wczesne wykrycie zmian i szybką reakcję. Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni wyjątkowo dbać o stan swojego narządu wzroku, ze względu na podniesione ryzyko utraty.widzenia.

METODY LECZENIA

Dostępne obecnie preparaty anty-VEGF są światowym złotym standardem w leczeniu AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) oraz DME (cukrzycowy obrzęk plamk). Podawane są do wnętrza oka w postaci bezbolesnej iniekcji.

Absolutną nowością jest zastosowanie technologii lasera mikropulsowego, która przynosi znacznie lepsze efekty od tradycyjnej laseroterapii laserem argonowym. Od niedawna, jako jedni z pierwszych w Polsce, oferujemy naszym pacjentom nowoczesną terapię laserem mikropulsowym.

 

PROGRAM LEKOWY AMD W OKO-TEST

W przypadku pacjentów cierpiących na zwyrodnienie plamki związane w wiekiem (AMD) dostępny jest w OKO-TEST program lekowy finansowany ze środków publicznych NFZ. Kwalifikacja odbywa się wg ściśle określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Zespół Koordynacyjny Program AMD kryteriów. Ich spełnienie oraz wysokość przeznaczonych na program środków sprawiają, że nie każda osoba chora może uzyskać tą drogą pomoc. Niezakwalifikowanie się do programu lekowego nie oznacza, że podanie leku jest niepotrzebne. W takich sytuacjach szansą są iniekcje odpłatne, dostępne także w naszej klinice.

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) na dzień dzisiejszy nie jest objęte w Polsce programem lekowym i leczenie przy pomocy iniekcji doszklistkowych możliwe jest wyłącznie komercyjnie.