Retinopatia wcześniaków (ROP)

Wcześniaki to wszystkie dzieci urodzone przedwcześnie między 22 a 37 tygodniem ciąży. Możemy wyróżnić tutaj zarówno dzieci skrajnie niedojrzałe i trudne do utrzymania przy życiu

Wcześniaki to wszystkie dzieci urodzone przedwcześnie między 22 a 37 tygodniem ciąży. Możemy wyróżnić tutaj zarówno dzieci skrajnie niedojrzałe i trudne do utrzymania przy życiu ( wiek ciążowy poniżej 28 Hbd i masa ciała poniżej 1000 g) oraz te, które są urodzone blisko terminu porodu (pomiędzy 34 a 38 Hbd).

 

Według konsensusu opracowanego przez lekarzy neonatologów i lekarzy okulistów, badaniu okulistycznemu podlegają dzieci urodzone w 33 Hbd lub poniżej, z masą ciała równą lub mniejszą od 1800 g. Również do badania kierowane są dzieci urodzone powyżej 33 Hbd i z masą ciała powyżej 1800 g z niewydolnością oddechową, niskim przyrostem masy ciała i z innymi patologiami, które mogą stanowić ryzyko ROP. Do badania okulistycznego kierowane są również niemowlęta urodzone przed 36 Hbd z niskim przyrostem masy ciała oraz dzieci ciężko niedotlenione wewnątrzmacicznie leczone hipotermią.

W Polsce w latach 2003-2012 rozpoznano ROP u 19,3 % dzieci, które były poddane badaniom profilaktycznym.

Retinopatia wcześniaków jest schorzeniem w obrębie naczyń siatkówki oka, dzieci przedwcześnie urodzonych. Na rozwój retinopatii narażone są w szczególności dzieci, których rozwój w okresie ciąży nie został prawidłowo zakończony. Tak samo jak inne organy ciała, które nie wykształciły się w pełni, także rozwój siatkówki oka trwa poza organizmem matki. Zaburzenia rozwoju siatkówki u wcześniaków mogą prowadzić m.in. do istotnego pogorszenia ostrości widzenia lub nawet ślepoty. Podczas badania okulistycznego wcześniaka okulista ocenią reakcję źrenicy na światło, a także przed badaniem dna oka podawane są krople rozszerzające źrenicę, aby móc bardzo dokładnie ocenić siatkówkę a zwłaszcza jej obwód. Wykonywane jest również badanie USG gałek ocznych w projekcji B. Badanie takie musi być wykonane u wcześniaków w 4 tygodniu życia, kolejno 8 i 12 tygodniu życia. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów specjalista udziela rodzicom wyczerpujących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o zagrożeniach jakie mogą wystąpić. W przypadku stwierdzenia wystąpienia retinopatii wcześniaków wdrażane jest specjalistyczne leczenie- laserokoagulacja siatkówki w wyspecjalizowanym ośrodku a dziecko pozostaje pod stałą kontrolą okulistyczną.